Cursus

Cursusboek

Het Cursusboek 2008 (deel 1, deel 2) kan men downloaden als mogelijke instructie voor het nieuwe leerlingenboek 20014 – instapcursusboek Gregoriaans voor Beginners - zangers, koorleiders en organisten met parallelle lessen. Zie Home eerste pag. Verder privéles Gregoriaans op afspraak.

Instapcursussen

Wegens leeftijd en tijd zal ik me dienen te beperken tot een cursus voor beginners vanuit mijn basiscursusboek binnen een straal van ca. 25 km rond Deurne.

Datum voor de cursus is in jan. of sept. 2016 op een maandag, of woensdagavond.

Minimaal 12 inschrijvingen en een geschikte locatie.

Duur 7 lessen van 2 uur voor € 70,- inclusief gratis leerlingenboek deel III. Dit wil in principe zeggen voor plaatsen als (tot en met) Eindhoven, Helmond, Boxmeer, Weert en Venlo.

Uit de cursus sept. 2014 van 19 personen, regio Asten, kwam nu en kleinkoor van 12 personen te voorschijn, die geregeld in bedevaartplaats Asten-Ommel een gregoriaanse mis gaat verzorgen met vaste- en wisselende gezangen uit Graduale Simplex met alle acclamaties gaan verzorgen op 1 nov. en 20 dec. om 10.00 uur. Men heeft een pastor gevonden die in deze diensten met veel genoegen wil voorgaan.

Publicaties

Studieboeken en methodes

1922, How to sing and pray gregorian chant? J.Ward, Washington V.S.

1928, Hoofdzaken uit de theorie van het Gregoriaans
Door H.F. Hoppenbrouwers - W.Bergmans – Tilburg

1929, Muziek vierde jaar. De gregoriaanse zang volgens de leer van Dom A. Mocquereau, J.Ward, Desclee & Cie, Doornik

1937, Idem met 5e druk als 1928

1947, Geschiedenis van de Katholieke kerkmuziek,
Drs. J.A. Bank, Scriptorium en Uitgeverij Annie Bank, Amsterdam (uitverkocht)

1952, Het Gregoriaans Handboek voor kerkzangers, koorleiders en organisten
door Fr. Eliseus Bruning O.F.M.
Uig. Desclée & Cie Doornik - 1952

1960?, Cursus Gregoriaanse Zang, Annie Bank, Amsterdam

1963, Aanvangscursus Gregoriaans – N.S.G.V. – Gooi en Sticht, Hilversum

1985, De Restauratie van het Gregoriaans. Dr. H.P.M. Litjens, Van Spijk, Venlo

1987, Einführung in die Interpretation des Gregorianschen Chorals,
L. Agustoni en J. Bergmans Göschl, Band I, II en III, Gustav Bosse Verlag, Regensburg

1994, Van de dorpspastoor, de schoolmeester en de monnik.
Een onderzoek naar de Wardmethode en de Gehrelsmethode.
Uitgevoerd in het kader van het doctoraal examen
Wijsgerige en Historische pedagogiek aan de Universiteit van Utrecht door
Hélène Leenders onder begeleiding van prof. dr. J.D. Imelman

1993, Het gregoriaans, Alberto Turco, (vert. Dr. A.C. Vernooij), N.S.G.V. Utrecht

1996, The Utrecht Psalter in Medieval Art,
HES Publishers B.V.,(facsimile), ISBN 90 6194 318 3

2005, Einführung in dem Gregorianischen Choral, B.Gröbler, Garamond I.K.S., Jena

2007, In hymnis et canticis
Chorbuch Gregorianischer Choral
Stepham Kloekner 2007 Carus-Verlag Suttgart CV 19.007

2008, "Gregoriaans leren zingen voor Beginners" deel 1, (algemeen), deel 2 (docent) - gratis dowloaden

2009, Einführung in Geschichte, Theorie und Praxis des Gregorianischen Chorals,
Stefan Kloeckner, ConBrio Regensburg, ISBN 978 940768-04-9

2010, A modal manner for modal music, een visie op de chant in diverse religies, Dr. Rebecca Stewart

2014, Nieuw basisboek: "Gregoriaans zingen - instapcursus voor zangers, koorleiders en organisten."

Zangboeken

1891, Pustet-uitgave, Regensburg
1949, Cantus Selecti, Solesmes, Frankrijk

1966, Dom Eugène Cardine - Graduel Neumé - Solesmes

1981, Psalterium Monasticum, Solesmes

1983, Liber Cantualis, Solesmes

1983, Liber Hymnarius, Solesmes

1979, Gregoriaans Missaal, (met Ned. vertalingen), Solesmes

1967, Graduale Simplex, uitgave Vaticaan, herdruk 1968 en 1988

1979, Graduale Triplex, Solesmes

2005, Antiphonale Monasticum, Solesmes

2010, Graduale Novum, Con brio, Regensburg

Zie verder halfjaarlijkse uitgaven van Beiträge zur Gregorianik, ConBrio, Regensburg.


| XHTML | CSS | Designed by trif_m, Thanks to Orice Mures